Αγγλικός Όρος
binary-valued feature
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό δυαδικής τιμής (το)

feedback