Αγγλικός Όρος
category feature
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό κατηγορίας (το)

feedback