Αγγλικός Όρος
character string
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηροσειρά (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback