Αγγλικός Όρος
benefactive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ευεργεσιακός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
χαριστικός,-ή,-ό
Πηγή
Lyons (2002)

feedback