Αγγλικός Όρος
case feature
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηριστικό πτώσης (το)

feedback