Αγγλικός Όρος
character
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτήρας (ο)
Πηγές
ΕΛΕΤΟ (2018)
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback