ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
Χάλιντεϊ (Halliday) (του) Hallidayan
χαλαρός-ή-ό lax
χαλαρός,-ή,-ό lax
χαλαρό φωνήεν (το) lax vowel
χαλαροποίηση (η) laxing
χαλαρό πολυλεκτικό σύνθετο (το) loose multi-word compound
χαλαρό συνώνυμο (το) loose synonym
χαλαρωμένες φωνητικές πτυχές (οι) slack vocal folds
χαλαρότητα slackening
χαλάρωση slackening