Αγγλικός Όρος
lax vowel
Πηγές
Fromkin (2011)
Ladefoged (2007)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαλαρό φωνήεν (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback