Αγγλικός Όρος
laxing
Πηγές
Carr (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαλαροποίηση (η)

feedback