Αγγλικός Όρος
lax
Πηγές
Carr (2008)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαλαρός,-ή,-ό

feedback