Αγγλικός Όρος
loose multi-word compound
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαλαρό πολυλεκτικό σύνθετο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback