Αγγλικός Όρος
slackening
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χαλαρότητα
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
χαλάρωση
Πηγή
Crystal

feedback