Αγγλικός Όρος
lax
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαλαρός-ή-ό

feedback