ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
Χαλιντεϊανός-ή-ό Hallidayan
χαμηλός,-ή,-ό low
χαμηλός τόνος (ο) low accent
χαμηλο χαρακτηριστικό (το) low feature
χαμηλό-μέσο (το) (φωνήεν) low mid
Χαμηλός μουσικός τόνος (ο) Low tone
χαμηλή ποικιλία (η) low variety
χαμηλό φωνήεν (το) low vowel
χαμήλωση (η) lowering
χαμηλή ποικιλία (η) L-variety