Αγγλικός Όρος
low
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαμηλός,-ή,-ό

feedback