Αγγλικός Όρος
low feature
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαμηλο χαρακτηριστικό (το)

feedback