Αγγλικός Όρος
low vowel
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαμηλό φωνήεν (το)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback