Αγγλικός Όρος
low mid
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαμηλό-μέσο (το) (φωνήεν)

feedback