ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φεμινιστική γλωσσολογία (η) feminist linguistics
Φερντινάν ντε Σοσίρ (ο) Ferdinand de Saussure
Φεροϊκή (η) (γλώσσα) FO
Φεροϊκή (η) (γλώσσα) Faroese
φέρω τον ίδιο δείκτη co-index
φθίνουσα διαβάθμιση (η) downgrading
φθίνουσες αποδόσεις (οι) diminishing returns
φθογγικές αντιστοιχίες sound correspondings
φθογγική αναδιάταξη sound reordering
φθογγική αντιστοιχία (η) sound correspondence