Αγγλικός Όρος
diminishing returns
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθίνουσες αποδόσεις (οι)

feedback