Αγγλικός Όρος
Ferdinand de Saussure
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Lyons (1968)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φερντινάν ντε Σοσίρ (ο)

feedback