Αγγλικός Όρος
co-index
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
συνενδείκτης (ο)
Όρος
φέρω τον ίδιο δείκτη

feedback