Αγγλικός Όρος
downgrading
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθίνουσα διαβάθμιση (η)

feedback