Αγγλικός Όρος
FO
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φεροϊκή (η) (γλώσσα)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback