Αγγλικός Όρος
sound correspondence
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθογγική αντιστοιχία (η)

feedback