ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ derived environment constrain
φραστικός δείκτης που παράγεται από derived phrase marker
φράση προσδιοριστή (η) determiner phrase
φράση άρθρου(η) determiner phrase
φθίνουσες αποδόσεις (οι) diminishing returns
φάσμα διπλής όψης double-sided spectrum 
φίλτρο του διπλά πεπληρωμένου συμπληρωματικού δείκτη (το) doubly filled COMP filter
φίλτρο διπλά πεπληρωμένου συμπληρωματικού doubly filled filter
φθίνουσα διαβάθμιση (η) downgrading
φορέας ψευδο-παραπλήρωμα (ο) dummy carrier