Αγγλικός Όρος
dummy carrier
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φορέας ψευδο-παραπλήρωμα (ο)

feedback