Αγγλικός Όρος
doubly filled COMP filter
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φίλτρο του διπλά πεπληρωμένου συμπληρωματικού δείκτη (το)

feedback