Αγγλικός Όρος
derived environment constrain
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
περιορισμός του παραγόμενου περιβάλλοντος
Όρος
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

feedback