Αγγλικός Όρος
derived phrase marker
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φραστικός δείκτης που παράγεται από
Πηγή
Lyons (2002)

feedback