Αγγλικός Όρος
determiner phrase
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φράση προσδιοριστή (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)
Όρος
φράση άρθρου(η)

feedback