ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνητικό κουτί voice-box
Φωνητικό αποτύπωμα (το) voiceprint
φώνηση  voicing
φωνήεν (το) vowel
φωνηεντικοί πίνακες vowel charts
φωνηεντική αρμονία (η) vowel harmony
φωνηεντικό ύψος vowel height
φωνηεντικό τετράπλευρο / τετράπλευρο φωνηέντων (το) Vowel quadrilateral
φωνηεντική ποιότητα vowel quality
φωνηεντικός χώρος (ο) vowel space