Αγγλικός Όρος
vowel space
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικός χώρος (ο)
Πηγή
Λεκάκου & Μαστροπαύλου (2014)

feedback