Αγγλικός Όρος
vowel quality
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ποιότητα του φωνήεντος (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
φωνηεντική ποιότητα

feedback