Αγγλικός Όρος
Vowel quadrilateral
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικό τετράπλευρο / τετράπλευρο φωνηέντων (το)

feedback