ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνολογία ΣΦ (η) CV phonology
φωνολογία της εξάρτησης (η) dependency phonology
φωνολογία της κυβέρνησης (η) government
φωνολογία της κυβέρνησης και της γοητείας (η) government and charm phonology
Φωνολογία της κυβέρνησης (η) government phonology
φωνολογία της αρμονίας (η) harmonic
φωνολογία των μορίων (η) particle phonology
φωνολογική αλλαγή (η) phonological change
φωνολογική ανασύνθεση (η) phonological reconstruction
φωνολογικά υποκινούμενος,-η,-ο phonologically conditioned