Αγγλικός Όρος
harmonic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αρμονική (η)
Όρος
φωνολογία της αρμονίας (η)

feedback