Αγγλικός Όρος
government and charm phonology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογία της κυβέρνησης και της γοητείας (η)

feedback