Αγγλικός Όρος
phonologically conditioned
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογικά υποκινούμενος,-η,-ο

feedback