Αγγλικός Όρος
government
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κυβέρνηση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
φωνολογία της κυβέρνησης (η)

feedback