Αγγλικός Όρος
phonological reconstruction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνολογική ανασύνθεση (η)

feedback