ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ derived environment constrain
φωνολογία βάσει της κυβέρνησης (η) government-based phonology
Φωνολογία πλεγμάτων (η) Grid-only phonology
Φωνόγραμμα (το) phonogram
φωνογραφικό σύμβολο (το) phonographic symbol
Φωνογραφία (η) phonography
Φωνογραφία (η) phonography
φωνολογία (η) phonology
φωνολογία βασισμένη στη χρήση (η) usage-based phonology
φωνοκωδικοποιητής VOCODER