ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φραγμογενές stop
φραγμογενές σύμφωνο stop consonant
φατνιακός,-ή,-ό superdental
φωνήεν σβαραμπακτί (το) svarabhakti vowel
Φωνήεν σβαραμπακτί (svarabhakti) (το), παρασιτικό φωνήεν (το) svarabhakti vowel
φράση χρόνου (η) tense phrase (TP)
φαινόμενα του ίχνους that (τα) that-trace effects
φίλτρο του ίχνους (το) that-trace filter
φαινόμενο του ίχνους (το) that-trace phenomenon
φαινόμενο «στην άκρη της γλώσσας» Tip of the tongue (TOT) phenomenon