Αγγλικός Όρος
stop
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φραγμογενές
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback