Αγγλικός Όρος
svarabhakti vowel
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνήεν σβαραμπακτί (svarabhakti) (το), παρασιτικό φωνήεν (το)

feedback