Αγγλικός Όρος
stop consonant
Πηγές
Crystal
Ladefoged (2007)
Nespor
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φραγμογενές σύμφωνο
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
τελικό σύμφωνο
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback