ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνητικό ταχυδρομείο voice mail
φωνητική πληκτρολόγηση  voice dialing
φραγμός φωνής  voice bar
φωνή (η) voice
φωνηεντοειδές (το) vocoid
φωνοκωδικοποιητής VOCODER
φωνητικοποίηση (η) vocalization
φωνηεντικό τρίγωνο vocalic triangle
φωνηεντικό σύστημα vocalic system
φωνηεντική συμμετρία vocalic symmetry