Αγγλικός Όρος
voice bar
Πηγές
Ladefoged
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φραγμός φωνής 
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
λωρίδα φώνησης

feedback