Αγγλικός Όρος
voice
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνή (η)
Πηγές
Lyons (2002)
ΕΚΠΑ
Μπαμπινιώτης

feedback