Αγγλικός Όρος
vocalic triangle
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικό τρίγωνο
Πηγή
Crystal (2003)

feedback